OPEN

Polis Radyosu İstek Bölümü

Radyomuzda yayınlanmasını istediğiniz eserler için yan tarafta bulunan formu doldurup bize gönderin.

Sizden gelen istekler haftanın yedi günü 15.00 – 17.00 saatleri arasında 20 + 1 (İstekler) programımızda yayınlanacaktır.

İstek Formu

İsim Soyisim:
Sanatçı:
Eser (Şarkı):
Armağan Ettiğiniz Kişiler:
Güvenlik Kodu:
  Refresh
Kod Doğrulama:
  

MİSYONUMUZ


     Diyarbakır Polis Radyosu; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından kabul edilen ve Resmi Gazete ’de 02.11.2011 tarihinde yayımlanan 28103 sayılı "Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ”in üçüncü bölümünün sekizinci maddesinde yer alan "Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla yayın hizmeti ilkelerine uygun olarak sunarlar” maddesinden hareketle kamu yararını ön planda tutarak halkı bilgilendirmeyi, eğitim kültür ve sanata destek olmayı, gerçek sanat eserlerini dinleyiciyle buluşturmayı, objektif yayıncılık anlayışı çerçevesinde zamanında ve doğru bilgiler vermeyi kendisine misyon edinmiştir.

 

     Bu misyona uygun olarak programlarda ağırlıklı olarak işlenen konulardan birincisi ve belki de en önemlisi "trafik”tir. Vatandaşlarımızın trafik konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla trafik mevzuatındaki yenilikler, trafik kuralları ve kazalarla ilgili bilgiler verilmekte, yarışmalar yapılmakta, uyarıcı ve bilgilendirici spotlar yayınlanmaktadır. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde trafik akışı hakkında bilgi verilmektedir.

 

     Radyomuzun yayın akışı içerisinde "teşkilatımızı tanıtıcı” olarak hazırlanan ve Emniyet Teşkilatı’nın kendi içinde ve özellikle vatandaşlarımıza yönelik yapmış olduğu çalışmalar ve projeler (yeni pasaport uygulamaları-trafik tescil işlemlerinde yeni uygulamalar-narkotik maddelerin zararları konusunda vatandaşı bilgilendirme) ilgili birim amir ve yetkilileri tüm konuları detaylarıyla vatandaşlarımıza düzenli olarak aksatmadan her hafta yıllar boyunca aktarılmakta ve Polis–Halkla İlişkileri açısından önemli bir hizmet yerine getirilmektedir. Yalnızca Emniyet Teşkilatında yaşanan gelişmeler değil; diğer kamu kurum ve kuruluşlarının (Diyarbakır Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi vb.) yapmış oldukları uygulamalar, yeni projelerinin tanıtımı da radyomuz yayınlarında yerini almaktadır. 

 

     Polis-Halkla İlişkilerin geliştirilmesinde önemli yere sahip olan "Kültürel / Sanat etkinlikleri” de özel programlarla ele alınmakta; vatandaşlarımıza kültür-sanat alanındaki gelişmeler, en hızlı ve güncel bir biçimde iletilerek, ilgi duyulan alanlara yönlendirilmeler sağlanmaktadır. (Sinema, Tiyatro, Festival, Konser vb.)

 

    Eğitim, Hukuk, Ekonomi ve Bilgi-Teknolojileri gibi alanlarda programlar yapılmakta; alanından uzman konuklar ve ilgili kamu kurumlarıyla irtibat sağlanarak gerekli bilgiler en doğru ve güvenilir ağızlardan dinleyiciye aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra çocuklara yönelik (Polis Radyosu Çocuk Kulübü)  eğitici ve eğlendirici programlar, her yayın döneminde aksatılmadan yayınlanmaktadır. Üniversitelerimizle kurulan bağlantılar neticesinde, ortaya çıkan bilimsel gelişmeler, konusuna hâkim akademik personelin konuk edilmesiyle dinleyiciyle paylaşılmaktadır.

 

     Vatandaşlarımızı ilgilendiren diğer hususlardan olan Sağlık (Sağlıklı Gülüşler) konusunda da güncel gelişmeler dikkate alınarak programlar hazırlanmakta ve İl Sağlık Müdürlüğümüz’ ün ilgili birimlerinden gelen uzman konukların söyleşileriyle, önemli bilgiler doğrudan dinleyiciye aktarılmaktadır. 

 

     Yine vatandaşlarımızı birebir ilgilendiren konuların başında gelen "Kızılay Genel Müdürlüğü ”nün yurtiçinde ve yurt dışında yürütmüş olduğu önemli faaliyetler; kan bağışı kampanyaları ile afetler sonrasında yürütülen çalışmalar ve bu çalışmalara vatandaşlarımızın nasıl destek olabileceği hakkındaki hususlar, radyomuzda yer alan kuşak programlarda dile getirilmektedir.

 

     Tüm insanlığı ilgilendiren ve aslında geleceğin en önemli konularından birisi olan "çevre” konusunda ise düzenli olarak programlarımız devam etmekte ve bu konuda da;  Çevre ve Orman Bakanlığımızın da desteğiyle, ülkemizdeki çevre ve ekosistemde yaşanan gelişmeler, uzmanları ile birlikte programlarımızda yer verilmektedir.

 

     Kamuoyunun geniş kesimleri tarafından dikkatle takip edilen "spor” konusunda da özel programlar hazırlanmakta; geleceğimiz olan gençlere her türlü spor dalını sevdirmek ve onlara en az bir spor dalını uğraş edindirmeye yönlendirmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmalar yürüten uzmanlar konuk alınarak ilgili spor dalındaki tüm önemli çalışmalar ve gelişmeler doğrudan dinleyiciye aktarılmaktadır.

 

     Bununla beraber yurt ve dünya gündemindeki gelişmeler, ortaya çıkan olağanüstü durumlar, Ajanslardan alınan ve teyit edilmiş bilgiler doğrultusunda derlenerek, "Haber Bültenleri” aracılığıyla hızlı bir biçimde dinleyiciye aktarılmaktadır. 

 

     Programlarda; toplumun her kesimine hitap edilmesi, yayınlarda düzgün bir dil kullanılması ve dinleyici ile seviyeli ilişkiler kurulması radyoya olan bu talebi her geçen gün arttırmaktadır. Polis Radyosu ayrıca ücret almaksızın kayıp, buluntu eşya, araç, şahıs haberleri ve kan anonsları yapmak suretiyle de önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir.

 

     Diyarbakır Polis Radyosu, üstlenmiş olduğu misyonun bilinciyle 23 yıldır Diyarbakır genelinde yayın yapmakta; geniş dinleyici kitlelerine ulaşarak, en çok dinlenen yerel radyoların başında yer almaktadır.